Cắt mắt 2 mí ở đâu đẹp?

 

hình ảnh trước khi cắt mắt 2 mí và sau khi cắt mắt 2 mí được 2 tuần.

 

Trước khi cắt mắt
Trước khi cắt mắt
Sau khi cắt mắt 2 mí
Sau khi cắt mắt 2 mí

 

Bình luận

Loading Facebook Comments ...
Hỏi Đáp Tư Vấn

Câu hỏi spam: