Cắt mắt 2 mí sau 5 ngày

 
Trước khi cắt mí
Sau khi cắt mắt 2 mí 5 ngày

Cam kết bắt đầu có kết quả sau 5 ngày.

Bình luận

Loading Facebook Comments ...
Hỏi Đáp Tư Vấn

Câu hỏi spam: