Cắt mắt 2 mí sau 1 tháng

 
Trước khi cắt mắt
Sau khi cắt mắt 1 tháng

Cam kết bắt đầu có kết quả sau 7 ngày.

Bình luận

Loading Facebook Comments ...
Hỏi Đáp Tư Vấn

Câu hỏi spam: