Cắt mắt hai mí sau 03 tuần

 
Trước khi cắt mắt
Trước khi cắt mắt
Sau khi cắt mắt hai mí 05 ngày
Sau khi cắt mắt hai mí 05 ngày

 

Cắt mắt hai mí sau 03 tuần
Cắt mắt hai mí sau 03 tuần

Cam kết bắt đầu có kết quả sau 7 ngày

Bình luận

Loading Facebook Comments ...
Hỏi Đáp Tư Vấn

Câu hỏi spam: