Cắt mắt 2 mí (1)

 

Cắt mí nhỏ không đều thành mí đều và lớn hơn một chút

Trước khi cắt mắt
Sau khi cắt mắt 2 mí được 3 tuần

Bình luận

Loading Facebook Comments ...
Hỏi Đáp Tư Vấn

Câu hỏi spam: