Cắt mắt sửa mắt bị dư da (1)

 

Trước đây bấm mí 2 lần nhưng vẫn không rõ được khoé mắt. Do đó phải cắt bớt da thừa.

Mí mắt góc trong không rõ
Cắt da thừa được 5 ngày
Cắt da thừa được 3 tuần

Bình luận

Loading Facebook Comments ...
Hỏi Đáp Tư Vấn

Câu hỏi spam: