Bấm mí Hàn Quốc sau 03 tuần

Trước khi bấm mí
Trước khi bấm mí

Trước khi bấm mí, 2 mí mắt không đều nhau, mắt bên Trái có mí nhỏ, bên phải không có mí. Yêu cầu của khách hàng là làm cho 2 mí mắt rõ mí lớn hơn và đều nhau mà không cần phải can thiệp phẫu thuật.
Vì khách hàng yêu cầu bấm mí có độ bền lâu do đó chọn giải pháp bấm mí lớn một chút sau đó hết sưng và ổn định thì độ lớn mí vừa như ý.

Đây là hình bấm mí Hàn Quốc sau 03 tuần

Sau khi bấm mí Hàn Quốc 03 tuần
Sau khi bấm mí Hàn Quốc 03 tuần

Cam kết sau 7 ngày bắt đầu có kết quả

Bình luận

Loading Facebook Comments ...
Hỏi Đáp Tư Vấn

Câu hỏi spam: