Bấm mí Hàn Quốc (2)

 

Ngay sau khi bấm mí Hàn Quốc

Trước khi bấm – mắt 1 mí không dư da không dư mỡ
Ngay sau khi mới vừa bấm mí – mí chưa nhỏ lại
Các dấu vết bấm mí không để lại sẹo sau 1 tuần

Bình luận

Loading Facebook Comments ...
Hỏi Đáp Tư Vấn

Câu hỏi spam: