Bấm mí Hàn Quốc (1)

 
Trước khi bấm mí
Ngay sau khi bấm mí vừa xong
Nhắm mắt khi vừa bấm mí xong
Bấm mí được 7 ngày
Mắt bấm mí khi hoàn toàn hết sưng

Bình luận

Loading Facebook Comments ...
Hỏi Đáp Tư Vấn

Câu hỏi spam: